Haluatko tukea kampanjaa taloudellisesti? Pienistä puroista syntyy suuri virta.

Vaikka kampanjaani pyritään tekemään uusilla ideoilla kustannustehokkaasti, vaatii kampanjan toteuttaminen myös paljon rahaa. Omien säästöjeni lisäksi kampanjani rahoitus koostuu Keskustan Ilmajoen kunnallisjärjestön, sekä yksityisten henkilöiden ja yritysten tuesta.

Mikäli haluat lahjoittaa rahaa kampanjaani, voit tehdä sen tilisiirrolla:

Saaja: Etelä-Pohjanmaan tulevaisuuden rakentajat ry
Tilinumero: FI56 5071 0020 0580 56
Summa: Omavalintainen
Viesti: Oma nimi ja “tukea eduskuntavaaleihin”

Kiitos tuestasi!


Ehdokkaan vaalirahoitusta sääntelee laki ehdokkaan vaalirahoituksesta (273/2009). Vaalirahoituslain mukaan vaalirahoituksella tarkoitetaan rahoitusta, jolla katetaan ehdokkaan vaalikampanjan ne kulut, jotka ovat aiheutuneet aikavälillä kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen, riippumatta siitä, milloin nämä kulut maksetaan.

Ehdokkaan vaalirahoitus voi koostua ehdokkaan omista varoista ja ehdokkaan ottamista lainoista, ehdokkaan, ehdokkaan tukiryhmän tai muun yksinomaan ehdokkaan tukemiseksi toimivan yhteisön saamasta tuesta ja muusta tuesta. Eduskuntavaaleissa vaalirahoitusilmoituksen on velvollinen tekemään kansanedustajaksi valittu ja varaedustajaksi vaalien tulosta vahvistettaessa määrätty.

Lisätietoja vaalirahoituksesta osoitteesta: http://www.vaalirahoitusvalvonta.fi/.